Kalendarz roku szkolnego 2017 PDF Drukuj Email

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Dzień edukacji Narodowej -

Zimowa przerwa świąteczna:

Ferie zimowe: luty 2017r.

Wielkanocna przerwa świąteczna kwiecień 2017r. 

Egzamin przeprowadzany w gimnazjum:

a) część humanistyczna - kwiecień 2017 r.

b) część matematyczno-przyrodniacz - kwiecień 2017 r.

c) język obcy nowożytny - kwiecień 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej - kwiecień 2017 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej: maj 2017r.

Zakończenie roku szkolnego - czerwiec 2017r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych:

 (dni wolne na czas egzaminów dla uczniów gimnazjum i liceum)

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Data Godz. Rodzaj zebrania
18.00 Zebranie z rodzicami

18.00 Zebranie informacyjne o postępach w nauce i zagrożeniach
 -

Klasyfikacja pierwszy semestr

28.03.2017r. 18.00 Zebranie informacyjne z Rodzicami
25.04.2017r. 18:00 Zebranie informacyjne z Rodzicami
23.05.2017r. 18.00 Zebranie informacyjne z Rodzicami

18.00

 

Zebranie informujące o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

Klasyfikacja roczna