Profil absolwenta PDF Drukuj Email

Jaki absolwent?

Naszym zadaniem jest pomóc uczniowi, uświadomić sobie jego strukturę osobową. Każdy uczeń jest suwerennym bytem, którego celem jest rozwój intelektualny poprzez prawdę, rozwijanie się w wolności poprzez dobro, poznawanie piękna przez twórczość i osiąganie doskonałości poprzez świętość będącą więzią z Osobą Boga.

Każdy z nas staje się człowiekiem poprzez życie w kontekście innych osób a nie w otoczeniu narzędzi, które pozbawiają nas osobowego odniesienia i niszczą nasze poczucie praw naturalnych, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń osobowości.

- Rozwój intelektualny poprzez nauczanie w prawdzie to przekazywanie prawdziwej wiedzy, umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia, poznawania świata.
- Wychowanie do wolności jest nierozerwalnie związane z odpowiedzialnością, czynieniem dobra wobec drugich poprzez traktowanie każdego ze zrozumieniem, w atmosferze wzajemnego zaufania ucznia i nauczyciela; uczymy się żyć ze względu na drugiego człowieka.
- W każdym z nas istnieje zakodowane zarzewie tworzenia. Bardzo istotną sprawą jest uświadomienie sobie tego faktu. Tworzenie jest kołem napędowym wszelkiej działalności, co jest istotnym elementem kreacji każdego z nas.
- Osiąganie doskonałości jest procesem trwającym przez całe życie, ale istotne jest uruchomienie tego procesu(bo może on być nigdy nierozpoczęty). Człowiek w swoim rozwoju nie może pominąć relacji z Bogiem, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem samej istoty człowieczeństwa i skazanie się na niebyt w przestrzeni historii.

Absolwent, który wie kim jest na pewno znajdzie swoje właściwe miejsce w społeczeństwie.