Rekrutacja IB PDF Drukuj Email
Procedura egzaminów wstępnych do klasy IB
Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy IB powinni spełnić następujące warunki:
1. złożyć do 30 czerwca podanie o przyjęcie do klasy IB, świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwo ukończenia I klasy liceum,
 
2. zdać na ocenę pozytywną egzamin wstępny z języka angielskiego badający umiejętności i predyspozycje kandydata do uczenia się w klasie z wykładowym językiem angielskim. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie na wybrany temat) i bada umiejętność poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi pisemnej oraz części ustnej czyli rozmowy z nauczycielem języka angielskiego w programie IB,
 
3. odbyć rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem programu IB mającą na celu zorientowanie się w ogólnym wykształceniu kandydata oraz jego zainteresowaniach i formach ich realizacji (badanie predyspozycji osobowościowych do wyjątkowo wymagającego programu Międzynarodowej Matury).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydata, jest on również zobowiązany do złożenia dwóch egzaminów kompetencji (znaliza tekstu i wypracowanie na zadany temat z jęz.polskiego i matematyki), mających na celu zorientowanie się w aktualnej wiedzy kandydata.