Misja szkoly Drukuj

Szkoła jest dostępna dla wszystkich.

Zdobywanie wiedzy przez ucznia jest procesem odkrywania praw rządzących światem. Rzetelna ma być wiedza, którą przekazujemy, przyjazne mają być relacje nauczyciel – uczeń, uczciwe zasady rządzące naszą społecznością. Szkoła promuje człowieka integralnego, tzn. rozwijającego się wszechstronnie, krytycznie myślącego, otwartego na dialog z drugim człowiekiem, zaangażowanego w doskonalenie struktur społecznych.

Uczeń ma mieć świadomość, że jest osobą ważną dla nauczyciela, ważną dla rodziców, ważną dla społeczeństwa. Każdego ucznia prowadzimy indywidualnie, wspomagając go w jego rozwoju, który powinien doprowadzić do uruchomienia procesu samowychowania i samokształcenia.Mamy świadomość, że obowiązkiem naszym jest dobre przygotowanie absolwenta do podjęcia wyższych studiów i przekazania umiejętności, które otworzą mu drogę do życiowego sukcesu.