Dlaczego katolicka? PDF Drukuj Email
Często spotykamy się z pytaniem, co to znaczy szkoła katolicka, czy uczą w niej księża?     

W naszej szkole wszyscy nauczyciele są ludźmi świeckimi.To dlaczego katolicka?           

To znaczy powszechna, prawdziwa.Powszechna – dostępna dla wszystkich bez względu na wyznanie, choć mocno oparta na zasadach katolickich. A prawdziwa – prawdziwa ma być wiedza którą przekazujemy, prawdziwe mają być relacje nauczyciel – uczeń, prawdziwe zasady rządzące naszą społecznością.Zdobywanie wiedzy przez ucznia jest procesem odkrywanie prawdy z całą intelektualną uczciwością stwarzając tym samym podstawy do szukania prawdy integralnej.           

Szkoła katolicka świadomie zobowiązuje się do promowania człowieka integralnego tzn. rozwijającego się wszechstronnie, odpowiedzialnego w jedności z innymi, zaangażowanego w doskonalenie struktur społecznych.           

Uczeń ma mieć świadomość, że jest osobą ważną dla nauczyciela, ważną dla rodziców, ważną dla społeczeństwa, ważną dla Boga. Stąd w naszej szkole traktujemy ucznia indywidualnie jako osobę, szanujemy jego godność, wspomagamy jego zainteresowania, pasje, pomagamy w trudnościach.           

Możemy się pochwalić wieloletnimi dobrymi wynikami w egzaminach gimnazjalnych, maturalnych  oraz posiadaniem uprawnień międzynarodowej matury.