Wyniki egzaminu dojrzałości 2010/11 Drukuj
                Z satysfakcją informujemy, że możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami naszych maturzystów.
Maturę zdali wszyscy osiągając wysokie wyniki procentowe z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.
                I tak:
                język polski od 50% (jedyny) do 91%
                język angielski od 76% (jedyny) – reszta w granicach 90 - 98%
                matematyka od 34 % (jedyny) do 100%
 
Dziękujemy naszym maturzystom i życzymy im dalszych sukcesów na wybranych kierunkach studiów.