Zebrania i dni otwarte PDF Drukuj Email

Terminarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
   1.09.2010r.
Ślubowanie klas pierwszych   21.10.2010r.
Rekolekcje adwentowe   20.12.2010r.
Zimowa przerwa świąteczna 23–31.12.2010r.
Ferie zimowe 14–27.02. 2011r.
Wiosenna przerwa świąteczna 21– 26.04. 2011r.
Egzaminy gimnazjalne 12–14.04.2011r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dla klasy III LO
29.04.2011r.
Egzaminy dojrzałości (egz. pis.) 4–6.05.2011r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
22.06.2011r.

Zebrania z rodzicami (trzeci czwartek miesiąca)

Data Godz. Rodzaj zebrania
9.09.2010r. 18.00  Zebranie organizacyjne

14.10.2010r. 18.00 Dzień otwarty
18.11.2010r. 18.00 Zebranie informujące o postępach
w nauce i zachowaniu (półsemestr)
16.12.2010r. 18.00 Zebranie informujące o ewentualnych zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na I semestr
20.01.2011r. 18.00 Zebranie informujące o ocenach półrocznych
17.03.2011r. 18.00 Dzień otwarty
Informacja o ewentualnych zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi uczniów kl.III LO
14.04.2011r. 18.00 Zebranie informujące o postępach
w nauce i zachowaniu (półsemestr)
19.05. 2011r. 18.00 Zebranie informujące o ewentualnych zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na II semestr