Aktualności PDF Drukuj Email

 

UWAGA!!!

Od 06.08.2019 do 16.08.2019 sekretariat szkoły będzie nieczynny.

   

W sprawach dotyczących rekrutacji oraz w sprawach pilnych prosimy o kontakt  telefoniczny z numerem 660 081 204       lub kontakt mailowy ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w klasach pierwszych na rok szkolny 2019/20.

      

     

     

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych liceum, jednej dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej i jednej dla absolwentów gimnazjum.

Nie są to klasy profilowane, co oznacza, że każdy uczeń naszej szkoły po ukończeniu klasy I liceum i zrealizowaniu przewidzianych prawem oświatowym zajęć obowiązkowych, indywidualnie wybiera przedmioty, których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Wyboru można dokonać spośród przedmiotów takich jak: 

język polski 
język obcy
matematyka
fizyka
informatyka
biologia
chemia
geografia
wiedza o społeczeństwie
historia

Niezależnie od powyższej zasady, każdy uczeń, począwszy od klasy I liceum, uczestniczy w lekcjach języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo w grupie dostosowanej do jego poziomu. Drugim językiem nauczanym w szkole jest język hiszpański albo język niemiecki oraz fakultatywnie język łaciński.

Rekrutacja do klasy I IB

Ogłaszamy również nabór do klasy 1 IB w roku szkolnym 2019/2020. Propozycję tę kierujemy zarówno do uczniów kształcących się dotychczas w Polsce jak i powracających zza granicy. Uczniowie realizujący obowiązek nauki w Polsce powinni posiadać świadectwo ukończenia 1 klasy liceum ogólnokształcącego (niekoniecznie tzw. pre IB). Od kandydatów oczekujemy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, co najmniej dobrej oceny z matematyki oraz umiejętności pogłębionej interpretacji utworów literackich, potwierdzonych przeprowadzonym przez nas egzaminem. 


Szczegółowe zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czesne w klasie IB już od 1400 zł miesięcznie.

Krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

 

  1. 1.Co to znaczy, że szkoła jest szkołą katolicką?

 

             Do formalnego prawa posługiwania się przymiotnikiem „katolicki” w nazwie szkoły upoważnia dekret biskupa ordynariusza miejsca lokalizacji placówki. Jesteśmy  też zrzeszeni w Radzie Szkół Katolickich (www.rsk.edu.pl).

 

             W praktyce każda ze szkół katolickich może nieco inaczej realizować swoją misję.  Młodzi ludzie w wieku licealnym wkraczają w okres konfrontacji z samymi sobą i otaczającym ich światem, nie oczekujemy więc od naszych uczniów zadeklarowania wyznawania określonej religii. Chcemy, aby wybór którego w tej materii teraz  lub później dokonają był wolny i świadomy.                                          

            Staramy się kłaść nacisk na możliwie jak najpełniejsze wcielanie w życie zasad etyki chrześcijańskiej, które są podstawą regulaminu liceum – niech nasza postawa (w  pierwszej kolejności pracowników szkoły) świadczy, że prawda, wzajemny szacunek, sprawiedliwość czy odpowiedzialność to nie tylko pięknie brzmiące słowa.

            Wymagamy jedynie uczestnictwa w lekcjach religii prowadzonych przez pana katechetę (uczniowie uczęszczający na religię innych wyznań niż rzymskokatolickie mogą nie być na tych lekcjach obecni, w zamian zobligowani są do dostarczenia świadectwa ze swojego kościoła) i obecności na krótkiej modlitwie połączonej z bieżącymi komunikatami po drugiej godzinie lekcyjnej. Szkoła organizuje również we współpracy z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury oo. Jezuitów przy ul.  Oleckiej 30 w Warszawie msze w pierwszy piątek miesiąca i rekolekcje. Obecność na nich nie jest obowiązkowa.

 

          2. Jaka jest wysokość wpisowego oraz czesnego?

 

            Wpisowe wynosi 1000 zł a czesne 800 zł płatne przez 12 miesięcy (1400zł w klasie „IB”). Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

             Nasza szkoła jest szkołą społeczną, w związku z czym wszystkie jej dochody przeznaczane są na potrzeby związane z jej funkcjonowaniem.

 

  1. 3.Czy wszyscy Państwa uczniowie zdają maturę?

 

             Od 2005 roku (nowa matura sprawdzana zewnętrznie) tylko jeden z naszych maturzystów nie zdał egzaminu z matematyki. Tego samego roku w sierpniu przystąpił do  egzaminu poprawkowego, który zakończył się sukcesem. Zdarza się, że do naszej szkoły uczęszczają również cudzoziemcy. Kilkoro z nich również skorzystało z możliwości zdawania matury w terminie poprawkowym.

                            Nasza szkoła jest na tyle mała, że nie zawsze jesteśmy brani pod uwagę w rankingach wyników maturalnych lub też czasem działają one na naszą nie korzyść. W związku z powyższym postanowiliśmy, iż rankingi te nie będą dla nas celem samym w sobie. Konkretne decyzje edukacyjne podejmujemy zawsze z uwagi na  dobro ucznia.

 

  1. 4.Gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego?

                    

             Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole odbywają się w dobrze wyposażonych i profesjonalnych salach i hali sportowej, które wynajmujemy.

 

  1. 5.Czy w szkole obowiązują mundurki?

 

Mundurki nie obowiązują ale wymagamy aby strój ucznia był stosowny do instytucji szkoły.

 

  1. 6.Jakie są największe wady i zalety Państwa szkoły?

 

Największą wadą naszej placówki jest budynek, który, zwłaszcza z zewnątrz wygląda mało atrakcyjnie. W związku z rozpoczętą budową tzw. miasteczka Wawer mamy perspektywę zmiany tej sytuacji.

 

Zaletami naszej szkoły są szczególnie:

- stały skład i kompetencje kadry pedagogicznej

- maksymalna indywidualizacja nauczania

- rodzinna atmosfera i to nie tylko z nazwy J

 
Numer konta PDF Drukuj Email

PKO BP nr konta 82 1020 1127 0000 1602 0007 3312

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. św. Pawła z Tarsu

04-994 Warszawa ul. Poezji 19

 
1% podatku PDF Drukuj Email

Jeżeli chcesz wspomóc naszą szkołę, możesz nam przekazać 1% podatku.

Nawet najdrobniejsza wpłata jest dla nas cenna!

 

KRS 0000270261

Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym"

w CEL 1% wpisz:

ZS im. Św. Pawła z Tarsu 1507